İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

ORYANTALİSTLER


Michael Jan Goeje (1836-1909) 
 
Hollandalı oryantalist, 1886-1901 yılları arasında beşeri coğrafya kitaplarından bize ulaşmış olanlarının  10 kadarını ilk defa yayınlayıp kısmen Avrupa dillerine çevirdi.Onun tarafından yayınlanan büyük tarihçi et –Teberi, 15 ciltlik dünya tarihi orientalizmi şaheserleri arasında yerini muhafaza etmektedir.

 

 

Julius Hirsbberg ( 1843-1925)

 Arapça dilinde yazılı göz hastalıklara dair araştırmaların büyük önemini tıp tarihinde çok büyük başarıyla belirten ve bunun bilimsel savunmasını omuzlayan ünlü göz hastalıkları tarihçisidir.

 

 

Eduard Sachau ( 1845 – 1930)

Bir çok önemli eserleri arasında  al-Biruni'nin Dünya tarihi ile Hint kültür ve medeniyetine dair eserlerinin edision ve İngilizce çevirilerini modern dünyaya tanıtmış olan Alman orientalisttir. 

 

Henrich Suter (1848-1922)

 Islam matematik ve astronomisinin ilk biyografik el kitabını yazan İsviçreli bilimler tarihçisidir.

 

 

Eilhard Wiederman (1852-1928)

 Almanya’nın Bavyera eyaletinin Erlengen şehrinden olan çok yönlü fizikçi bilgin, hayatının sonuna kadar durmadan ve yorulmadan 1879 yılından itibaren Arap-İslam doğa bilimleri üzerine 200 fazla araştırma yayınladı. İslam bilim dünyasında tanınan bazı aletlerin ilk modellerini yapmaya başlayan ilk kişidir.İslam dünyası ona çok şey borçludur..

 

Julius Ruska (1867- 1949)

Alman asıllı orientalist İslam doğa bilimlerinin, özellikle kimya alanının en önemli tarihçilerindendir.

 

 

Carlo Altonso  Nallino (1872-1939)

İtalyan asıllı en çalışkan orientalistlerdendir.1909-1910 yılları Kahire Üniversitesi’nde Arapça olarak İslam astronomisi üzerine konfreranslar vermiştir. Onun ”Ilm el-Felek ” adı altında yayınlanan konferansları ve yayınladığı el-Battani’nin kitabına eklediği Latince bir ciltlik izah çağımızda yazılmış ilk İslam astronomisi tarihleridir.

 

 

Ignatij Krackovskij ( 1883-1951)

 

Rus oryantalistlerin en önemlilerindendir. Bir çok eserİ arasında İslam beşeri coğrafya tarihi çok büyük bir yer alır.Bu otuz yıllık bir emeğin sonucunda ortaya çıkmış anıtsal eserdir.Sadece konusunda değil, İslam bilimlerinin tek başına ele alınmış alanlarının en başarılı sunuşudur.

 

 

 

Helmut Ritter ( 1892-1971)

 

Gelmiş geçmiş en önemli orientalistlerdendir.Bu büyük bilgin İslam bilimlerinin modern etüdünü Türkiye’ye sokmuş ve Arap harfleriyle yazılı metinlerinin yayımlanmasının geçerli metodunu ortaya koymuştur.