İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

MÜZENİN KURULUŞU

      İslam kültür dünyasında geliştirilen,  icat edilen alet ve cihazların benzeri maketlerini ortaya koyma fikri ile yola çıkan Prof. Dr. Fuat Sezgin, 80’li yıllarda Frankfurt Üniversitesi’ne bağlı Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü’nde bu düşünceyi hayata geçirme imkanı bulmuştur. Frankfurt’taki ensititüde teşhire konulan eserler kısa zamanda kabul görmüş ve benzer bir müzenin farklı coğrafyalarda yapılması için çok sayıda kişi ve kurum Prof. Dr. Fuat Sezgin’e müracaatta bulunmuştur.2005 yılında dönemin Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç söz konusu enstitüyü ziyaret etmiş ve aynı nitelikte bir müzenin İstanbul’da kurulması isteğini Prof. Dr. Fuat Sezgin’e bildirmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Gülhane Parkı içinde yer alan tarihi Has Ahırlar binasını müze için tahsis edileceğini belirtmesi üzerine müze kuruluş çalışmaları başlamış, TÜBİTAK, TÜBA, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi katkıları sonucu 2007 yılı Ocak ayında müzenin kuruluş sözleşmesi imzalanmıştır. Bakanlar Kurulu kararı ile İstanbul Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi adını alan ve yan tarafında Bilimler Tarihi Enstitüsü kurulması resmen kararlaştırılan müze 24 Mayıs 2008 tarihinde ziyarete açılmıştır.     

    İstanbul Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nde, Müslüman bilim adamlarının astronomi, coğrafya, matematik, kimya, optik, tıp, mimari, savaş teknolojisi gibi alanlarda ortaya koydukları eserlerin model ve maketleri sergilenmektedir. Araştırmalar ve model yapımları devam ettikçe bu sayı artacaktır.