İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

Yıldızlar Arasındaki Mesafeleri Ölçmeye Yarayan Alet