İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

Torquetum (Tr)