İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

MİMARİ VE ŞEHİRCİLİK

  • Nüreddin Hastanesi___ Tanım: Ahşap ve plastiktikten yapılmıştır.Temel kaidenin ölçüleri 100 x 70 cm. Çelik sehpa ve saydam muhafaza. el-Bimaristan en-Nüri adıyla tanınan bu hastane, Salahaddin (Saladin) Eyyübi'nin selefi bir Türk olanbir Türk olan Emir Nureddin Mahmud b. Zengi tarafından, 1154 yılında kentin kurtarılışından hemen sonra kurulmuşturHastanenin işleme tarzı ve organizasyonu hakkında Endülüslü bilgin İbn Cubeyr (ö. 614/1217), 580/1184 tarihindeki Şam ziyareti dolayısıyla, seyahatnamesinde2 şu bilgileri . Burası İslam dünyasının en meşhur hastanelerindendi ve 13./19. yüzyıla kadar hizmet veriyordu. Ulu Camii’nin ve iç kalenin yanı sıra, İslami dönemin Şam’daki en önemli abidelerinden sayılmaktadır .
  • Süleymaniye Camii___ Tanım: Ahşap ve plastiktendir.Kubbeler kurşun dökümdür.Temel kaidenin ölçüleri, 155x125 cm'dir. Süleymaniye Camii, kronolojik bakımdan Mimar Sinan’ın inşa ettiği ikinci büyük camidir. Sosyal ve kültürel kurumlarıyla birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nda doğmuş olan belki de en büyük mimari külliyedir. İnşaat 1550 yılında başlamış ve 1557 yılında bitirilmiştir.