İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

TIP

 • İki Dikenli Kanca___ Tanım : Ölü cenini çıkarmak için kullanılan bir alet.Modelimiz Paris yazmalarından birisinin İstanbul ve Oxford yazmalarının çizimlerine ve L.Leclerc'in çizimine dayanmaktadır.
 • Büyük Yay Testere___Tanım : Pİrinç ve paslanmaz çelikten yapılmıştır.Uzunluğu: 255 cm olan bir cerrahi aletidir.
 • Balta__ Tanım : Göz hastalıkları için kullanılan bir bıçak.Daha doğrusu alın toplardamarını açmak için kullanılırdı.Damarın üzerine uzunlamasına konulur ve sağ elin orta parmağıyla damarın yarılması gerçekleştirilir.Modelimize J.Hischberg'in Halife b.Ebi el-Mehasin el-Halebi (1275 'den önce yazmıştır.el -Kafi fi el-Kuhl isimli eserinin Paris yazmasına dayanarak yaptığı çizim örnek teşkil etmiştir.
 • Neşter__ Tanım Kanat deriyi kesip almak ve göz içi kenarındaki sakat büyümeleri gidermek için kullanılırdı.Modelimiz L. Leclerc'in ez-Zerhavi (10. yy)'nin Paris yKitab-ı et- Taşrif'inin azmalarına  dayanılarak yapılan çizime dayanmaktadır.Pirinç ve paslanmaz çelikten yapılan aletin uzunluğu 141 cm.'dir.
 • Kargaburnu __Tanım : Gözde ve göz kapağının iç yüzeyinde yapışık bir cismi almak için kullanılırdı. Modelimiz paslanmaz çelikten yapılmış 120 cm uzunluğundadır.
 • Orak__ Tanım : İki göz kapağı arasındaki yapşıklığı açmak için kullanılırdı.Paslanmaz çelikteb yapılmış olup, uzunluğu 113 cm.'di.r
 • Kargı__ Tanım : Deri altınfdaki şişkinliği yarmakta ve kesip atmaktakdır. Pirinç ve çelikten yaplımış ve 121 cm uzunluğundadır.
 • Neşter__Tanım: Bademcikleri sıyırıp çıkarmak için kullanılırdı. ez-Zehravi (10. yy. ) nin et-Taşrif'inin tarifidir.Leclerc'in çizimi ve de Beşirağa (İstanbul) yazmasının metninin tıpkı basım edisyonundaki sunum modelimize örnek teşkil etmiştir. Modelimiz pirinç ve paslanmaz çelikten yapılmıştır. Uzunluğu 130 cm'dir.
 • Katarakt İğnesi___ ez-Zehravi (10. yy.) Kitabet -Taşrif'ndeki çizime dayanarak imal edilmiştir.Modelimiz pirinç ve paslanmaz çelikten yapılmıştır.Uuznluğu 122 cm'dir.
 • <<Zeytin>> Koter
 • Koterizasyon Aleti
 • Diş Tedavisi İçin Kullanılan Aletler
 
 
 
 
                    
 
          
 
 
 
 
 
 
 
  
                                    
 
 
                                                                                                       
 İSLAM BİLİM TARİHİNDE TIP                     
                       
 
 
 
                                                                                                      
HACAMAT